Allmänt om lagerbolag


Våra lagerbolag är färdigregistrerade aktiebolag med 50 000 kr i aktiekapital som aldrig har bedrivit någon verksamhet. Den stora fördelen med ett lagerbolag är att samma dag du köper lagerbolaget kan du komma igång med verksamheten. Beställning gör du i vårt enkla beställningsformulär nedan. Har du inte alla uppgifter tillgängliga kan du påbörja en beställning som du sparar och färdigställer senare. Beställer du lagerbolag från oss kan du när som helst logga in och skriva ut dokument på nytt.

 

 

   

 

Pris från 1 300 kr

exkl moms och Bolagsverkets avgifter om du väljer underskrift med e-leg.

 

Följande handlingar ingår i priset för våra lagerbolag:

Hantering av bolagets registreringsändring hos Bolagsverket

Protokoll från extra bolagsstämma i aktiebolaget

Protokoll från styrelsemöte

Bolagsordning för aktiebolaget

Uppdaterad aktiebok avseende aktieägare

Aktiebrev när så önskas

Verifikat och bokföringsanvisning för aktiebolagets första transaktioner

Ändringsanmälan till Bolagsverket

Generalfullmakt att företräda aktiebolaget

Köpeavtal för aktiebolagets aktier

Bankfullmakt i förekommande fall

Stiftelseurkund

Copyright © 2016   Häggström & Partners