Företagsförsäljning & företagsöverlåtelser

 

När du fattat beslutet att sälja ditt företag vill du att affären ska ske smidigt, säkert och med bästa ekonomiska utfall.

Men en företagsförsäljning är en komplicerad process som kräver mycket tid, energi och expertis. Jag erbjuder konsultation

vid företagsförsäljning och företagsöverlåtelser. Jag kan vara behjälplig med förhandling för att få tillstånd en försäljning.

Dessutom att upprätta värdering, handlingar och avtal vid slutförande av försäljningen.

 

Taxering & obestånd

Även vid vissa situationer när ditt aktiebolag är i obestånd, utan skuld till tredje part, finns möjlighet till försäljning av aktierna.

Jag hjälper dig även med försäljningens skatterådgivning som påverkar resultatet av din taxering efter årets deklaration.

Copyright © 2016   Häggström & Partners