Bolagsjuridik, avtalsrätt & bolagsrätt

 

Grundläggande avtalsrätt i Sverige är reglerad genom lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, ofta kallad avtalslagen eller AvtL. Jag erbjuder dig professionell rådgivning i juridiska frågor inom avtalsrätt. Jag hjälper dig även vid upprättandet eller granskningen av alla typer av handlingar inom bolagsrätt.

 

Jag tar hand om så väl bolagsjuridiska frågor som ekonomiska frågor så kan du som företagare fokusera på din kärnverksamhet. Kontakta mig om du har frågor om avtalsrätt eller bolagsjuridik.

Copyright © 2016   Häggström & Partners